ساخت فروشگاه اینترنتی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
بسیار زیبا

بسیار زیبا

بسیار زیبا :


زن فقیری با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد.

مرد بی‌ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می‌داد ، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد.

آدرس او را به دست آورد و به منشی‌اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراکی بخرد و برای زن ببرد.

ضمنا به او گفت: « وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی این غذا را فرستاده، بگو کار شیطان است.»

وقتی منشی به خانه زن رسید ، زن خیلی خوشحال و شکرگزار شد و مشغول بردن خوراکی‌ها به داخل خانه کوچکش شد.

منشی از او پرسید : « نمی‌خواهی بدانی چه کسی این خوراکی‌ها را فرستاده؟ »

زن جواب داد : « نه ، مهم نیست. وقتی خدا امر کند ، حتی شیطان هم فرمان می‌برد.